วันเสาร์ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2552

สัปดห์ที่ 16 วันที่ 14 ก.ย. 2552

วันนี้วันหยุดเพาระพรุ่งนี้เป็นวันพระราชทานปริญาบัตรให้กับพี่บัณฑิต

วันนี้ก็เลยไม่ได้เรียนเมื่อวานไปบูมมา

เมื่อยมากๆ

ดีเมื่อวานเป็นวันที่พี่บัณฑิตซ้อมใหญ่

เราก็ต้องไปบูมให้พี่ๆ เพื่อหาเงินเข้าเอก เมื่อเช้าตื่นขึ้นมาแทบ

ลุกไม่ขึ้น ปวดตัวมาก

สัปดาห์ที่ 15 วันที่ 7 ก.ย. 2552

วันนี้ย้ายที่เรียนมาเรียนที่ห้องคอมพิวเตอร์มันก็ดี แต่หนาวไปนิดนึง เปลี่ยนบรรยากาศบ้างวันนี้ก็ฝึกทักษะการสังเคราะห์ข้อมูลด้วยแผนภูมิ แผนภาพ แผนสถิติ ได้ลองปฏิบัติจริง ก็สนุกดีเหมือนกัน วันนี้มีการบ้านให้มาทำด้วย เฮ้อ...

สัปดาห์ที่ 14 วันที่ 31 สิงหาคม 2552

วันนี้ อากาศร้อนมากๆ แต่ก็ยังง่วงนอน

เรียนเรี่องการสังเคราะหข้อมูล ด้วยหลัก 5 W 1 H งงเลย

พอเรียนไปซักพักถึงจะเข้าใจ

แต่ง่วงนอน....มากๆ

สัปดาห์ที่ 7 วันที่ 13 ก.ค. 2552

จากที่ได้นำเสนอการสืบค้นข้อมูลทางเทคโนโลยีกันไปแล้ว
วันนี้อาจาร์็ให้แต่ละกลุ่มได้ออกมานำเสนองานที่อาจารย์ได้สั่งไปโดยออกมานำเสนอทีละกลุ่มอาจารย์
จะสอนเทคนิควิธีการต่างๆ แทรกตามไปด้วย

มีการบ้านด้วย ทำ ผังความคิด เฮ้อ ......

สัปดาห์ที่ 6 วันที่ 6 ก.ค. 2552

วันนี้ไม่ได้มาเรียนเพราะหยุดเรียนตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคมก็เป็นวันที่เราไปวิ่งลงเขาสามมุกเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย

ถ้าวันนี้เรียนก็คงเรียนเรื่องเรียน - การนำเสนอผลการสืบค้นแหล่งข้อมูลจากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

วันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2552


คำพ่อสอน

คำสอนพ่อ
พระพุทธศาสนากับการใช้ชีวิตในปัจจุบัน

พระพุทธศาสนาอยู่คู่กับสังคมไทยเรามาช้านาน จนกลายเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่น พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งความเป็นจริงและเหตุผล ความเชื่อต่างๆในทางพระพุทธศาสนาถูกปฏิบัติสืบต่อกันมา สังคมไทยเป็นสังคมแห่งพุทธศาสนา ทุกคนในครอบครัวได้รับการปลูกฝังความเชื่อความศรัทธาในพระพุทธศาสนา จนได้รับการยกย่องจากผู้ที่นับถือศาสนาอื่นๆว่าศาสนาพุทธมีความมั่นคงไม่แพ้ศาสนาใดในโลก
จากเหตุการณ์บ้านเมืองในปัจจุบันจะเห็นได้ว่าสังคมของเรามีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอย่างมากมาย คนบางคนนับถือพระพุทธศาสนาแต่ในบัตรประชาชน นับถือแค่ภายนอกมิได้เข้าลึกไปถึงในจิตใจ ข้าพเจ้าเกิดมาในครอบครัวที่นับถือศาสนาพุทธอย่างเคร่งครัด ข้าพเจ้าได้รับการปลูกฝังความเชื่อที่ว่า “คนที่ทำดี ไม่คิดร้ายกับผู้อื่น พระท่านจะคุ้มครอง ไปอยู่ที่ไหนก็โชคดี ทำกิจการงานใดก็สำเร็จ” ยายของข้าพเจ้าสอนให้ข้าพเจ้าสวดมนต์ไหว้พระก่อนนอนทุกวัน สอนให้นั่งสมาธิ ให้เดินจงกรม ฝึกสติตนเอง ในตอนแรกที่ต้องทำข้าพเจ้ารู้สึกต่อต้านอย่างมากเพราะข้าพเจ้าเมื่อย ข้าพเจ้าเหม็นควันธูป แต่เมื่อข้าพเจ้าโตขึ้นข้าพเจ้าเริ่มปฏิบัติได้เองโดยมิต้องรอให้ยายมาบอกอย่างเคย และผลจากการปฏิบัตินั้นข้าพเจ้ารู้สึกว่าจิตใจและร่างกายของข้าพเจ้าแข็งแรงขึ้นมาก ข้าพเจ้าเป็นโรคภูมิแพ้มาตั้งแต่อายุได้เพียงแค่ 4 ขวบ อาการของข้าพเจ้าดีขึ้น ภูมิต้านทานในจิตใจและร่างกายเพิ่มมากขึ้น ข้าพเจ้าสามารถยอมรับกับความผิดหวังต่างๆได้เป็นอย่างดี ยายสอนข้าพเจ้าเสมอว่า เราสมหวังได้ เราก็ผิดหวังได้ อย่ากลัวที่จะผิดหวัง เพราะถ้าเราไม่รู้จักผิดหวังเราจะสมหวังได้อย่างไร ข้าพเจ้ารู้จักวัดตั้งแต่เกิด บ้านก็อยู่ใกล้วัด จึงไม่แปลกที่ข้าพเจ้าจะรู้สึกผูกพันกับวัด ยายสอนเสมอว่าถ้าเรานับถือหรือศรัทธาสิ่งใดแล้ว ควรนับถืออย่างพอดีไม่ใช่เกินพอดี ศรัทธาในแบบที่ทำแล้วใจเราสุข กายเราสุข
ตั้งแต่วันแรกที่เริ่มปฏิบัติจนถึงวันนี้ ข้าพเจ้ามีความศรัทธาในพระพุทธศาสนาอย่างเต็มเปี่ยม ยายเป็นเสมือนพระในบ้านที่คอยสอนลูกหลานให้ปฏิบัติตนให้อยู่ในศีลธรรม ทำตัวเป็นแบบอย่างที่ดีของลูกหลาน ยายสามารถใช้ชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุขถึงแม้จะไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายอย่างทุกวันนี้ ความสุขทุกอย่างอยู่ที่ใจของเรา เช่นเดียวกัน ความทุกข์ก็อยู่ที่ใจของเรา

นางสาวจินตนา จันทร์หอม Edu-Eng 52040974

วันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

สัปดาห์ที่ 5 การเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรม Mind manager และ Free mind

Mind Manager เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการสร้างแผนที่ความคิด (Mind Map)
การ save งานมีด้วยกัน 2 ลักษณะ คือ
1.การบันทึกแบบแก้ไขงานได้ โดยใช้ .mnap
2.การบันทึกแบบแก้ไขงานไม่ได้ โดยใช้ jpeg

ประโยชน์ของโปรแกรม Mind manager และ Free mind
1.ช่วยในการระดมสมองและระดมความคิด
2.ช่วยในการนำเสนอผลงาน
3.สามารถที่จะสร้างได้หลายรูปแบบ เช่น power point,web page เป็นต้น

อ่านเล่นๆ

...ฉันอุ่นใจ...เพียงแค่ได้พกหนังสือเล่มที่ฉันอยากจะอ่านติดตัวไปไหนต่อไหน...
ฉันตื้นตัน...เพียงแค่มีใครสักคนบอกกับฉันว่า"ถ้าเหนื่อยนักก็พักก่อน"...
ฉันดีใจ...เพียงแค่ต้ยมะยมที่ข้างบ้านปลูกเอาไว้เริ่มจะสุกพอกินได้...
ฉันร่าเริง...เพียงแค่วิทยุเครื่องเก่าเครื่องเดียวของบ้านยังสามารถใช้งานได้ต่อ...
ฉันยินดี...เพียงแค่เห็นมดหลายตัวพยายามช่วยกันขนอาหารกลับไปที่รัง...
ฉันภูมิใจ...เพียงแค่สามารถร้อยสร้อยข้อมือด้วยตัวเองได้...
ฉันสดชื่น...เพียงแค่ได้มองรอยสักปลอมน่ารกๆที่อยู่ยนร่างกาย...
ฉันสนุก...เพียงแค่ได้ลื่นไถลไปมากับพื้นลื่นๆ...
ฉันเข้าใจ...เพียงแค่ยอมรับความจริง*-*
การเลือกที่จะมีความสุกด้วยเรื่องง่ายๆหรื่อเป็นทุกข์กับเรื่องง่ายๆฉันคิดว่ามันเป็นทางเลือกที่ไม่ได้ยากเท่าใดนัก*-*เพียงแค่ทลายกำแพงแห่งความทุกข์ด้วยตัวเราเองแล้วลงมือค้นหาสุขที่เรารอคอยเราอยู่ข้างนอกนั่น...เท่านั้นเอง

จาก
http://www.thaireaderclub.com/

สัปดาห์ที่ 6 Mild Mapping คำพ่อสอน


วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2552

วันอาทิตย์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2552

บันทึกการเรียนวันนี้

15/06/2552
วันนี้เรียน และฝึกปฏิบัติการสร้าง Blog ที่ QS 108

ประวัติส่วนตัวชื่อ นางสาวจินตนา จันทร์หอมชื่อเล่น จินภูมิลำเนา จ.สุพรรณบุรีวันเกิด 21/08/1990การศึกษา กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรีชั้นปีที่1 คณะศึกษาศาสตร์ เอกการสอนภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยบูรพากรุ๊ปเลือด เองานอดิเรก ฟังเพลง เล่นเกมส์อาหารที่ชอบ อาหารรสจัด ก๊วยเตี๋ยวคติประจำใจ อย่าถอยหลัง ถ้ายังไม่ก้าวไปข้างหน้า

ความคาดหวังของรายวิชา

1.มีความรู้ความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.เกิดทักษะที่ถูกต้องในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
3.มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
4.ลำดับขั้นตอนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ