วันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2552

คำพ่อสอน

คำสอนพ่อ
พระพุทธศาสนากับการใช้ชีวิตในปัจจุบัน

พระพุทธศาสนาอยู่คู่กับสังคมไทยเรามาช้านาน จนกลายเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่น พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งความเป็นจริงและเหตุผล ความเชื่อต่างๆในทางพระพุทธศาสนาถูกปฏิบัติสืบต่อกันมา สังคมไทยเป็นสังคมแห่งพุทธศาสนา ทุกคนในครอบครัวได้รับการปลูกฝังความเชื่อความศรัทธาในพระพุทธศาสนา จนได้รับการยกย่องจากผู้ที่นับถือศาสนาอื่นๆว่าศาสนาพุทธมีความมั่นคงไม่แพ้ศาสนาใดในโลก
จากเหตุการณ์บ้านเมืองในปัจจุบันจะเห็นได้ว่าสังคมของเรามีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอย่างมากมาย คนบางคนนับถือพระพุทธศาสนาแต่ในบัตรประชาชน นับถือแค่ภายนอกมิได้เข้าลึกไปถึงในจิตใจ ข้าพเจ้าเกิดมาในครอบครัวที่นับถือศาสนาพุทธอย่างเคร่งครัด ข้าพเจ้าได้รับการปลูกฝังความเชื่อที่ว่า “คนที่ทำดี ไม่คิดร้ายกับผู้อื่น พระท่านจะคุ้มครอง ไปอยู่ที่ไหนก็โชคดี ทำกิจการงานใดก็สำเร็จ” ยายของข้าพเจ้าสอนให้ข้าพเจ้าสวดมนต์ไหว้พระก่อนนอนทุกวัน สอนให้นั่งสมาธิ ให้เดินจงกรม ฝึกสติตนเอง ในตอนแรกที่ต้องทำข้าพเจ้ารู้สึกต่อต้านอย่างมากเพราะข้าพเจ้าเมื่อย ข้าพเจ้าเหม็นควันธูป แต่เมื่อข้าพเจ้าโตขึ้นข้าพเจ้าเริ่มปฏิบัติได้เองโดยมิต้องรอให้ยายมาบอกอย่างเคย และผลจากการปฏิบัตินั้นข้าพเจ้ารู้สึกว่าจิตใจและร่างกายของข้าพเจ้าแข็งแรงขึ้นมาก ข้าพเจ้าเป็นโรคภูมิแพ้มาตั้งแต่อายุได้เพียงแค่ 4 ขวบ อาการของข้าพเจ้าดีขึ้น ภูมิต้านทานในจิตใจและร่างกายเพิ่มมากขึ้น ข้าพเจ้าสามารถยอมรับกับความผิดหวังต่างๆได้เป็นอย่างดี ยายสอนข้าพเจ้าเสมอว่า เราสมหวังได้ เราก็ผิดหวังได้ อย่ากลัวที่จะผิดหวัง เพราะถ้าเราไม่รู้จักผิดหวังเราจะสมหวังได้อย่างไร ข้าพเจ้ารู้จักวัดตั้งแต่เกิด บ้านก็อยู่ใกล้วัด จึงไม่แปลกที่ข้าพเจ้าจะรู้สึกผูกพันกับวัด ยายสอนเสมอว่าถ้าเรานับถือหรือศรัทธาสิ่งใดแล้ว ควรนับถืออย่างพอดีไม่ใช่เกินพอดี ศรัทธาในแบบที่ทำแล้วใจเราสุข กายเราสุข
ตั้งแต่วันแรกที่เริ่มปฏิบัติจนถึงวันนี้ ข้าพเจ้ามีความศรัทธาในพระพุทธศาสนาอย่างเต็มเปี่ยม ยายเป็นเสมือนพระในบ้านที่คอยสอนลูกหลานให้ปฏิบัติตนให้อยู่ในศีลธรรม ทำตัวเป็นแบบอย่างที่ดีของลูกหลาน ยายสามารถใช้ชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุขถึงแม้จะไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายอย่างทุกวันนี้ ความสุขทุกอย่างอยู่ที่ใจของเรา เช่นเดียวกัน ความทุกข์ก็อยู่ที่ใจของเรา

นางสาวจินตนา จันทร์หอม Edu-Eng 52040974

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น