วันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

สัปดาห์ที่ 5 การเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรม Mind manager และ Free mind

Mind Manager เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการสร้างแผนที่ความคิด (Mind Map)
การ save งานมีด้วยกัน 2 ลักษณะ คือ
1.การบันทึกแบบแก้ไขงานได้ โดยใช้ .mnap
2.การบันทึกแบบแก้ไขงานไม่ได้ โดยใช้ jpeg

ประโยชน์ของโปรแกรม Mind manager และ Free mind
1.ช่วยในการระดมสมองและระดมความคิด
2.ช่วยในการนำเสนอผลงาน
3.สามารถที่จะสร้างได้หลายรูปแบบ เช่น power point,web page เป็นต้น

อ่านเล่นๆ

...ฉันอุ่นใจ...เพียงแค่ได้พกหนังสือเล่มที่ฉันอยากจะอ่านติดตัวไปไหนต่อไหน...
ฉันตื้นตัน...เพียงแค่มีใครสักคนบอกกับฉันว่า"ถ้าเหนื่อยนักก็พักก่อน"...
ฉันดีใจ...เพียงแค่ต้ยมะยมที่ข้างบ้านปลูกเอาไว้เริ่มจะสุกพอกินได้...
ฉันร่าเริง...เพียงแค่วิทยุเครื่องเก่าเครื่องเดียวของบ้านยังสามารถใช้งานได้ต่อ...
ฉันยินดี...เพียงแค่เห็นมดหลายตัวพยายามช่วยกันขนอาหารกลับไปที่รัง...
ฉันภูมิใจ...เพียงแค่สามารถร้อยสร้อยข้อมือด้วยตัวเองได้...
ฉันสดชื่น...เพียงแค่ได้มองรอยสักปลอมน่ารกๆที่อยู่ยนร่างกาย...
ฉันสนุก...เพียงแค่ได้ลื่นไถลไปมากับพื้นลื่นๆ...
ฉันเข้าใจ...เพียงแค่ยอมรับความจริง*-*
การเลือกที่จะมีความสุกด้วยเรื่องง่ายๆหรื่อเป็นทุกข์กับเรื่องง่ายๆฉันคิดว่ามันเป็นทางเลือกที่ไม่ได้ยากเท่าใดนัก*-*เพียงแค่ทลายกำแพงแห่งความทุกข์ด้วยตัวเราเองแล้วลงมือค้นหาสุขที่เรารอคอยเราอยู่ข้างนอกนั่น...เท่านั้นเอง

จาก
http://www.thaireaderclub.com/

สัปดาห์ที่ 6 Mild Mapping คำพ่อสอน