วันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

สัปดาห์ที่ 5 การเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรม Mind manager และ Free mind

Mind Manager เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการสร้างแผนที่ความคิด (Mind Map)
การ save งานมีด้วยกัน 2 ลักษณะ คือ
1.การบันทึกแบบแก้ไขงานได้ โดยใช้ .mnap
2.การบันทึกแบบแก้ไขงานไม่ได้ โดยใช้ jpeg

ประโยชน์ของโปรแกรม Mind manager และ Free mind
1.ช่วยในการระดมสมองและระดมความคิด
2.ช่วยในการนำเสนอผลงาน
3.สามารถที่จะสร้างได้หลายรูปแบบ เช่น power point,web page เป็นต้น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น