วันเสาร์ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2552

สัปดาห์ที่ 6 วันที่ 6 ก.ค. 2552

วันนี้ไม่ได้มาเรียนเพราะหยุดเรียนตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคมก็เป็นวันที่เราไปวิ่งลงเขาสามมุกเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย

ถ้าวันนี้เรียนก็คงเรียนเรื่องเรียน - การนำเสนอผลการสืบค้นแหล่งข้อมูลจากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น