วันเสาร์ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2552

สัปดาห์ที่ 7 วันที่ 13 ก.ค. 2552

จากที่ได้นำเสนอการสืบค้นข้อมูลทางเทคโนโลยีกันไปแล้ว
วันนี้อาจาร์็ให้แต่ละกลุ่มได้ออกมานำเสนองานที่อาจารย์ได้สั่งไปโดยออกมานำเสนอทีละกลุ่มอาจารย์
จะสอนเทคนิควิธีการต่างๆ แทรกตามไปด้วย

มีการบ้านด้วย ทำ ผังความคิด เฮ้อ ......

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น